Anmäl dig här!

12 april 13:00 - 16:45 CEST

Välkommen att delta på Årsmöte och Medlemsmöte  

Ett tillfälle för dig som medlem att uppdatera dig på vad som hänt och händer inom ICF Sverige samt bidra med input till ICF Sveriges fortsatta utveckling!

Vi börjar 13:00 med vårt ordinarie årsmöte.

Efter årsmötets avslutande och en kort paus fortsätter vi med medlemsmöte kl 14.40.

I år har vi bjudit in Kaveh Mir som är Director of strategic initiatives, ICF Global Professional Coaches. Kaveh kommer berätta om den förändring som namnbytet från International Coach Federation till International Coaching Federation innebär samt även beröra ICF globala strategi framåt. Det kommer ges möjlighet att ställa frågor direkt till Kaveh. Programpunkten med Kaveh kommer hållas på engelska.

Efter föreläsningen kommer vi att diskutera hur vi tillsammans kan arbeta med de strategiska målen. Programmet i sin helhet hittar du nedan.

Detta event är endast öppet för ICF Sveriges medlemmar.

Vi träffas Online

På grund av rådande pandemirestriktioner samt det faktum att vi med hjälp av dagens teknik enkelt når fler medlemmar kommer hela eftermiddagen ske via Zoom. Länk till Zoommötet erhåller du i det bekräftelsemejl som skickas till den e-post du anger när du anmäler dig. 

Anmäl dig här!

Talare och Moderatorer

Kaveh Mir
Executive Coach MBA, MAPPCP, MSc, FIoD, PCC

Keynote Speaker

From Internation Coach Federation to international Coaching Federation - What's the change?

Kaveh Mir

Kaveh is a Professional Certified Coach (PCC) with ICF and a Certified Coach Mentor.

Kaveh has coached senior executives from international organisations such as Deloitte, Amazon, HSBC, Novartis, Mars and UNHCR.

Kaveh is Director of Strategic Initiatives - ICF Global Professional Coaches Board

Läs mer

Dennis Larsson
Ordförande ICF Sweden

Facilitator

Strategi för ICF Sverige och input från medlemmar

Läs mer

Peter Englén
Styrelseledamot ICF Sverige

Moderator

Läs mer

Program

Årsmöte 2021

Ladda ner Styrelsen årsberättelse för 2020
Ladda ner Årsredovisning samt Revisionsberättelsen för 2020
Ladda ner Valberedningens Förslag 

Agenda

1. Val av ordförande på årsmötet
2. Val av mötessekreterare
3. Godkännande av röstlängd
4. Val av två justeringspersoner och val av rösträknare
5. Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
6. Godkännande av föredragningslista
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
8. Revisorns berättelse
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
10. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
11. Fastställande av medlemsavgifter
12. Bestämmande av ev. ersättning till styrelse, revisor och valberedningens ledamöter
13. Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
14. Val av styrelseordförande
15. Fastställande av antal samt val av övriga ledamöter i styrelsen
16. Val av revisor och ev. revisorssuppleant
17. Val av ledamöter i valberedningen, däribland sammankallande
18. Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
19. Behandling av inkomna motioner
20. Övriga frågor

Zoom 90min

Paus

10min

From International Coach Federation to International Coaching Federation

In January International Coach Federation became International Coaching Federation.  Kaveh Mir, Director of Strategic Initiatives ICF Global Professional Board will provide an update on the reasonings behind this change and the strategy forward. 

Zoom 60min

Paus

5min

ICF Sverige Strategi

Presentation av översättning samt tolkning av ICF globals strategiska mål samt workshop (breakout rooms), diskussioner och input till ICF Sveriges verksamhetsplan.

Zoom 60min

Programpunkterna efter Årsmötet ger följande CCE poäng

2.0 - Resource Development (RD)

(Årsmötet ger inga poäng) 

CCE poäng är till för dig som är ICF certifierad coach och används i samband med förnyelse av din certifiering, vart 3e år.  
CCE poängen skickas till den mailadress du anger när du anmäler dig och notera att du behöver delta under hela denna del för att erhålla CCE poängen

Anmäl dig här!

Arrangeras av